Občania Dobrej Nivy plánujú už druhé verejné zhromaždenie – verejný protest/blokádu, ktorá sa uskutoční v piatok 10. mája od 15.30 do 16.30 hod, na ceste I/66 v obci Dobrá Niva, konkrétne na priechode pre chodcov pri autobusových zastávkach pred miestnymi potravinami v centre obce.

V piatok, 26. apríla sa prvého protestu/blokády zúčastnilo približne dvesto občanov a vyzbieralo sa ďalších takmer 150 podpisov pod petíciu. Aktuálne sa už počet podpisov približuje k rovnej tisícke. Súčasný minister dopravy a výstavby už obdržal aj oficiálny list od obce Dobrá Niva so žiadosťou o osobné stretnutie s petičným výborom a na jeho odpoveď sa stále čaká. Občania Dobrej Nivy, ale aj okolitých obcí sú však pripravení na konci mája vycestovať a protestovať aj priamo pred Úradom vlády SR, a to v prípade, že sa žiadnej odpovede nedočkajú.

Účelom verejného zhromaždenia – verejného protestu je poukázať na fakt, že obec Dobrá Niva je v súčasnosti tretí najrizikovejší úsek cesty I/66, so stupňujúcou sa intenzitou tranzitnej dopravy a stále väčším rizikom dopravných nehôd s následkom vážnych zranení, až smrti na tomto úseku.

Počas plánovaného verejného zhromaždenia budú obyvatelia obce v danom čase využívať hore spomínaný priechod pre chodcov v centre Dobrej Nivy, a tak cestná premávka bude počas tejto akcie blokovaná. Zablokovanie cesty predstavuje snahu poukázať na súčasný neúmerný stav intenzity dopravy v Dobrej Nive.