Rok 2020 je výnimočný tým, že sa bude celoslovensky sláviť ako Rok slovenského divadla. Divadelné inštitúcie a verejnosť si pripomenú 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na našom území.

DJGT k tejto udalosti prispeje tiež. Hneď prvá premiéra Tichá noc, tmavá noc predstaví pútavým spôsobom úlohu umelcov – hercov, cirkusantov, filmárov, hudobníkov počas Slovenského národného povstania. Nepôjde však o klasickú inscenáciu na divadelných doskách. Príbeh inscenovaný formou imerzného divadla sa bude odohrávať súbežne na menej známych až úplne neznámych miestach divadla. Autorská inscenácia českého realizačného tímu na čele s režisérom Ivom Kristiánom Kubákom bude mať premiéru v piatok 21. februára.

Poctou storočnici slovenského divadla bude aj júnový 47. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry Zvolenské. Zámocká premiéra, ktorou DJGT tradične otvorí festival v piatok 5. júna, bude tiež v línii Roku slovenského divadla. Režisér Svetozár Sprušanský prinesie v dramatizácii diel Ferka Urbánka s názvom Srdcovky kultúrne dedičstvo našich predkov spracované pre súčasných divákov. Regionálnym prepojením bude spolupráca s folklórnym súborom Marína.

Medzi ďalšie očakávané udalosti patrí aprílová štúdiová premiéra súčasného textu Doroty Maslowskej Dvaja úbohí Rumuni hovoriaci po poľsky v réžii Ľuboslava Majeru, opätovné zaradenie inscenácií Svet (podľa) Urbana a Denník Anny Frankovej. Do hracieho programu prispeje i marcové podujatie Svetový deň divadla, prvomájový Deň otvorených dverí v DJGT a iné udalosti, pri ktorých môžu diváci zažiť jedinečnú divadelnú atmosféru.