Špeciálny balík eurofondov, ktorý má pomôcť oživiť európsku ekonomiku a rozvoj po období pandémie sa týka aj investícií do oblasti zdravotníctva. Ministerstvo zdravotníctva aktuálne zverejnilo výsledky jednej z ďalších výziev, v ktorej sa rozdelí 212 miliónov eur do slovenských nemocníc. Viac než 34-miliónov sa preinvestuje v Nemocnici AGEL Zvolen.

Zvolenskú nemocnicu vďaka tomu čaká najväčšia investícia v jej novodobej histórii. Prevádzkovateľ nemocnice – spoločnosť AGEL SK koordinuje plánovanú investíciu s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý súčasné budovy a areál vlastní.

V Nemocnici AGEL Zvolen sa postaví úplne nový, moderný, 5 podlažný pavilón chirurgických disciplín, ktorý bude spĺňať najprísnejšie kritéria po stránke stavebnej, prevádzkovej a logistickej. Pôjde o moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou a kvalitami služieb na úrovni 3. tisícročia, porovnateľný s najmodernejšími zariadeniami v Európe.

Pre pacientov projekt prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 úplne nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Úplnou novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.  Samozrejmosťou bude úplne nová zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a jej priblíženie obyvateľom spádovej oblasti.

,,Pre Nemocnicu AGEL Zvolen a. s. takáto investícia znamená možnosť ďalšieho rozvoja našich nosných chirurgických oddelení: chirurgie, gynekológie a pôrodníctva, úrazovej chirurgie a ortopédie. Zvýšenie počtu lôžok nám umožní naplniť všetky požiadavky kladené na nemocnicu II. úrovne, zabezpečenie starostlivosti rozšírenému spádu nemocnice  a moderná dispozícia prinesie viac komfortu pacientom, zvýšenie štandardu hotelovej zložky hospitalizácie a čerstvým rodičom možnosť pobytu rodinného príslušníka počas celej doby hospitalizácie mamičky po pôrode,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá.