Novembrové stredy budú v Slovenskej národnej galérii (SNG) na Zvolenskom zámku vyhradené osobnostiam slovenských dejín. V zámockej kaviarni ich predstavia verejnosti odborníci z katedry histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ako informuje SNG, každú novembrovú stredu o 17.00 h historici priblížia životný osud jednej osobnosti, ktorá sa v minulosti výrazne zapísala do hospodárskeho a politického diania na Slovensku.

Cyklus sa začal už v stredu (2. 11.) prednáškou Patrika Kuneca o moreplavcovi a kolonizátorovi Móricovi Beňovskom. O týždeň (9. 11.) vyrozpráva príbeh demokrata Jána Ursínyho historik Marek Syrný.

Ďalšia prednáška bude 16. novembra venovaná Ľudovítovi Štúrovi a významu intelektuálnych elít v dejinách. Prednášajúcim bude Dušan Škvarna. O národohospodárovi a politikovi Petrovi Zaťkovi a o hospodárskych elitách v turbulencii doby bude 23. novembra hovoriť Peter Mičko.

Posledná prednáška (30. 11.) bude o Bohdane Škultétyovej – nenápadnej dáme pracujúcej v tieni manžela. Hovoriť o nej bude Alica Kurhajcová.