Zmeny v organizácii dopravy sa už v týchto dňoch dotknú viacerých ulíc v širšom centre Zvolena. Po ich stranách vzniknú oficiálne parkovacie miesta, na ktorých bude možné stáť bez obáv zo sankcií. Od 1. mája ich budú môcť využívať rezidenti, ostatní majitelia vozidiel v nich po tomto termíne zaparkujú podľa príslušného sadzobníka poplatkov.

„Nárast počtu vozidiel je v posledných rokoch obrovský. Mestá, vrátane toho nášho, sa dostávajú na strop možností budovania nových parkovacích miest. Situáciu ešte zhoršil štátom stanovený zákaz parkovania na chodníkoch, ktorý platí od začiatku októbra. Reálnu možnosť na vybudovanie parkovacích státí predstavuje prakticky už len zjednosmernenie ulíc, ku ktorému práve pristupujeme. Od začiatku budúceho týždňa tak umožníme parkovať v širšom centre mesta aj na viacerých miestach, kde doteraz vozidlá často stáli v rozpore s dopravnými predpismi,“ vysvetľuje Pavel Brťka zo zvolenského odboru dopravy. Ako dodal, zmeny sú zároveň ďalším krokom v príprave rozšírenia regulovaného parkovania v centre mesta a na sídlisku Západ, ktoré začne platiť od mája budúceho roku.

Podľa informácií zo zvolenského magistrátu budú v severnej časti centra mesta zjednosmernené posledné dva menšie úseky ulice Dukelských hrdinov, aby tu mohlo byť následne vyznačených 14 parkovacích miest. Vo východnej časti dôjde k zmene dopravných pomerov v križovatke ulíc Švermova a Šoltésovej, na prvej menovanej vznikne 9 oficiálnych parkovacích miest. Zjednosmernená bude aj neďaleká časť ulice J. Bottu. Dopravným značením tu vznikne 11 parkovacích miest. Zmeny sa dotknú severnej časti Jilemnického ulice, zjednosmernená bude po križovatku so Štúrovou, pričom tu mesto vyznačí 27 miest. Jednosmerným sa stane aj okruh ulíc Vansovej, Čelku a Kimovská, ktorý poskytne možnosť pre vyznačenie 20 boxov pre státie vozidiel. Sedem ďalších miest bude vyznačených na chodníku pred bytovým domom J. Kráľa 1, aj tento krátky úsek bude po novom jednosmerný.

Do mája budúceho roku bude postupne pribúdať značenie parkovacích boxov aj v ďalších uliciach. Po tomto termíne už totiž bude možné parkovať výhradne na vyznačených parkovacích miestach.