Zvolen navštívila v utorok 14. augusta nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistad, ktorá si prezrela výsledky zeleného projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen.

Mesto projekt realizovalo v rokoch 2014 – 2017 v spolupráci s Technickou univerzitou a Nadáciou Blue Alternative, s podporou nórskych a štátnych fondov. Veľvyslanyňa navštívila Zvolen v roku 2015, keď bol projekt ešte len v začiatkoch. „Boli sme vtedy na Technickej univerzite a pozerali si plány. Som rada, že teraz môžem vidieť realizované projekty,“ povedala Inga Magistad na stretnutí s primátorkou Lenkou Balkovičovou, ktorá ju prijala na mestskom úrade. Lenka Balkovičová veľvyslankyni odprezentovala všetky opatrenia, ktoré mesto spolu s partnermi v rokoch 2014 – 2018 realizovalo – zelenú strechu na autobusovej stanici, 32 dažďových záhrad, jazierka, fontánu a vodné steny s použitím dažďovej vody v okolí Technickej univerzity, nádrže na dažďovú vodu na polievanie zelene či splachovanie toaliet, rezervoár na Hrabinách, opatrenia na stabilizáciu strží nad Neresnickou cestou, výsadbu zelene či ďalšie opatrenia na adaptáciu na zmeny klímy.

Zvolen sa tak zaradil medzi samosprávy, ktoré rozmýšľajú enviromentálne. „Na Slovensku sme podporili projekty v dvoch mestách – u vás a v Bratislave. Vám sa podarilo zrealizovať veľké množstvo inovatívnych opatrení,“ povedala na stretnutí veľvyslankyňa Inga Magistad.

Lenka Balkovičová potom predstavila vízie na vytvorenie ďalších zelených riešení v meste a na sídliskách a vyslovila želanie, aby sa mesto mohlo s pripravovanými projektmi opäť uchádzať o podporu nórskych fondov. Inga Magistad si na záver osobne prehliadla vodné prvky v blízkosti Technickej univerzity. Jazierka, rezervoáre či zelená strecha ju zaujali a vyjadrila sa na adresu jednotlivých opatrení pochvalne. Jej excelencia nórska veľvyslankyňa na Slovensku Inga Magistad v auguste po piatich rokoch nekončí len vo funkcii veľvyslankyne na Slovensku, ale uzavrie tým celé svoje pôsobenie ako veľvyslankyne Nórska. Stretnutie bolo teda aj poďakovaním mesta za jej ochotu a spoluprácu v uplynulých rokoch.