Niekoľko desiatok detí strávilo popoludnie a piatkový večer (1. 4.) v Krajskej knižnici Ľ. Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Pobytom v knižnici sa zapojili do tradičného podujatia medzinárodného významu Noc s Andersenom.

Ako informuje knižnica, podujatie sa nieslo v znamení Andersenovej rozprávky Cisárove nové šaty, pretože bola prvýkrát publikovaná 7. apríla 1837, teda pred 185 rokmi, a bola preložená do 100 jazykov sveta.

Noc s Andersenom sa tento rok konala po dvojročnej vynútenej pauze zavinenej pandémiou nového koronavírusu vo viacerých knižniciach i základných školách na Slovensku.

„Hoci je podujatie atraktívne aj tým, že malí návštevníci trávia noc v knižnici, tento rok sme sa rozhodli vzhľadom na nedávnu epidémiu a vzhľadom na rekonštrukciu vnútorných priestorov knižnice pre zorganizovanie jeho kratšej verzie bez nocovania,“ pripomenula knižnica.

Ilustračná fotografia zrenovovaných priestorov knižnice.

Podujatie sa každoročne organizuje v knižniciach a školách mnohých krajín. Je oslavou Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý sa slávi vždy 2. apríla na výročie narodenia Andersena. Podujatie prvýkrát zorganizovala Knižnica B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti v Česku v roku 2000.

Na Slovensku projekt organizuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a partnermi sú vydavateľstvo Slovart, Rádio a televízia Slovenska – rádio Regina, časopis Slniečko a Literárne informačné centrum.