Tento rok sa noc divadiel celoslovensky presúva do virtuálneho priestoru. Zvolenské divadlo preto prispôsobilo plánovaný program a na youtube kanáli DJGT prinesie v sobotu 21. novembra online program Noc so svetlom pre každého, ktorý atraktívnou diskusiou a pútavými hudobnými hosťami poukáže na vzájomné obohacovanie sa inakosťou v kultúre.

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského počas 72. sezóny s mottom demaskovania aktívne skúma aj spoločensky pálčivé témy. Diváci sa s nimi stretli už v septembrovej premiére inscenácie Polnočná omša. Po novom roku je naplánovaná premiéra hry Čepiec podľa knihy Kataríny Kucbelovej. Kniha je sondou do súčasného Slovenska. Nevyhýba sa témam ako funkčná a nefunkčná rodina, dôvody vedúce k extrémizmu, degradácia ľudovej tvorby, rozvoj kritického myslenia či podpora osobnej a celkovej slobody.

Programom v znamení tolerancie a spolupatričnosti bude sprevádzať herec Richard Sanitra. Zvolenčanka Alena Mičian Ostrihoňová priblíži prácu s odlišnosťou pohľadom dlhoročnej pedagogičky a koordinátorky prevencie mládeže. Predstaví tiež úspechy zvolenského komunitného centra a rovnomenného súboru Romano Jilo.

Choreografka Libuša Bachratá sa v praxi zaoberá slovenským folklórom, rómskymi tancami a flamencom. Podnetné skúsenosti získala aj v spolupráci s Idou Kelarovou a Čhavorenge, viac prezradí vo svojom vstupe. Treťou hosťkou je autorka spomínanej knihy Čepiec, literátka a poetka Katarína Kucbelová.

Hudobnými hosťami budú bratia Geišbergovci a Daniel Špiner. Ich piesne obohatené inšpiráciami a motívmi z rôznych etník podčiarknu fakt, že práve kultúra môže byť mostom porozumenia. Do tematiky sa ponoria aj herci DJGT, ktorí na vlastnej koži zažijú pohybovo-tanečný workshop s choreografkou Libušou Bachratou.

Tradičnou bodkou za programom budú Nočné sviečky pred divadlom, tento rok prostredníctvom živého streamu. DJGT sa tak spojí svetlom sviec s divákmi a ďalšími divadlami na Slovensku i v Európe.