Celoslovenská kampaň je zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh. Jedenásty ročník projektu Les ukrytý v knihe organizátori znova preniesli do online prostredia. Školopovinné deti sa doň môžu zapojiť z prostredia svojich domovov až do konca mája.

Za normálnych okolností boli miestom realizácie tohto populárneho projektu knižnice, kam žiakov základných škôl pozývali lesní pedagógovia. Následne spolu objavovali tajomstvá lesa prostredníctvom čítania kníh, hier či aktivít z prostredia lesnej pedagogiky.

V tomto roku prebieha realizácia projektu v modifikovanej podobe v online prostredí. Úlohou detí je vyplnenie pracovného listu online na základe prečítaného úryvku a zaslanie fotografie „Čítanie o lese v lese“, na ktorej bude zachytený moment čítania z obľúbenej knihy s témou lesa v prírodnom prostredí.

Zaujímavé fotografie a správne vyplnené pracovné listy budú odmenené malým lesným darčekom. Projekt je už otvorený, pričom jeho ukončenie nastane v pondelok 31. mája. Požadované materiály sa posielajú na mailovú adresu info@lesnapedagogika.sk a samotný pracovný list nájdete na tejto stránke.