V mnohých domácnostiach žijú takzvaní zraniteľní odberatelia elektriny. Sú to ľudia so zdravotnými problémami napojení na prístroje. Ak im niekto neoprávnene a úmyselne vypne prúd, ohrozí ich život alebo zdravie. Trestom môže byť doživotie, zvlášť počas výnimočného stavu.

Zatiaľ nestotožnený páchateľ spôsobil v posledných týždňoch v okresoch Zvolen a Detva 13 výpadkov elektriny. Vo všetkých prípadoch neoprávnene otvoril distribučnú trafostanicu a vypol v nej hlavný istič. Podľa spôsobu, akým postupoval, je zrejmé, že konal úmyselne. Dôsledky pocítilo spolu približne 400 odberných miest, ktoré zostali bez elektriny desiatky minút, v niektorých prípadoch aj hodinu a pol. Stredoslovenská distribučná (SSD), prevádzkovateľ elektrickej siete, už podala v tejto súvislosti trestné oznámenie.

„Táto osoba alebo skupina si zrejme neuvedomuje riziká a možné následky. Neoprávnenou manipuláciou s vyhradeným technickým zariadením sa dopúšťa trestného činu. Obmedzuje odberateľov, ktorí sú vo svojich domácnostiach alebo prevádzkach bez elektriny paralyzovaní, pretože nesvietia, nekúria a nič im nefunguje. Ale to nie je zďaleka najhoršie. Množstvo ľudí je odkázaných na medicínske prístroje. V takýchto prípadoch môže ísť o život,“ upozornil Ján Válka, oblastný vedúci strediska údržby SSD. Podotkol aj fakt, že páchateľ môže neodbornou manipuláciou v trafostanici spôsobiť rozsiahlu škodu na distribučnej sieti, poškodiť elektrospotrebiče odberateľov a v neposlednom rade riskuje svoj život a zdravie.

Stredoslovenská distribučná riešila výpadky okamžite po ich nahlásení na poruchovú linku. Vo všetkých prípadoch obnovila pohotovostná služba dodávku elektriny ihneď po príchode k trafostanici s vypnutým ističom.

Páchateľovi hrozí v tomto prípade veľmi prísny postih. Podľa trestného zákona je podozrivý z poškodzovania a ohrozovania prevádzky verejnoprospešného zariadenia. Keďže je v krajine vyhlásený núdzový stav, môže skončiť vo väzení na štyri až osem rokov.

„V prípade úmyselného poškodenia elektroenergetického zariadenia s následkom smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo škody veľkého rozsahu, ide o trestný čin všeobecného ohrozenia. V čase krízy sa trestá odňatím slobody na 20 až 25 rokov alebo na doživotie,“ skonštatovala Eva Špaleková z právneho oddelenia SSD.