Počas dňa biodiverzity sa každoročne koná exkurzia v areáli čistiarní odpadových vôd v Rakytovciach. Určená je deťom zo zvolenských a banskobystrických škôl, no keďže sa jej tento rok pre pandémiu zúčastniť nemohli, organizátori prišli s interaktívnou mapkou.

Hoci sa v máji 2020 kvôli pandémii koronavírusu spomínanej exkurzie zúčastniť nedalo, organizátori dňa biodiverzity z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Veolia pripravili aspoň interaktívnu online mapku, ktorá všetkým deťom priblíži reálne opatrenia priamo v areáli a zároveň prináša i náučný obsah zameraný na prírodnú rozmanitosť.

„V rámci Svetového dňa biodiverzity, každoročne organizujeme i Deň biodiverzity pre žiakov základných škôl, kde na rôznych stanovištiach plnia úlohy, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia a ekológie a spoznávajú tak biodiverzitu,“ hovorí Slavomíra Vogelová zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Veolia.

„Chceli sme túto krásnu akciu napriek všetkým okolnostiam priniesť deťom aj tento rok, preto v krátkych videách približujeme jednotlivé stanovištia, ktorými by si žiaci naživo prešli. Ukazujeme v nich detaily, ktoré prírodná rozmanitosť ponúka a zároveň v nich chceme vysvetliť dôležitosť opatrení na zmenu klímy a klimatických zmien,“ hovorí Martina Ragalová, PR manažérka z Nadácie Ekopolis.