Nemocnica Zvolen prijala potrebné kroky a mimoriadne opatrenia, ktoré sa týkajú organizácie  a chodu nemocnice. Ich cieľom je ochrániť zamestnancov nemocnice, ale aj pacientov a zabrániť  prípadnému šíreniu koronavírusu  COVID-19.

Prvým z prijatých opatrení je obmedzenie a regulácia vstupu pacientov do nemocnice. Od utorka 17. marca sú otvorené iba hlavné vstupy do nemocnice. Pri vstupe bude pacientom kontrolovaná telesná teplota, zároveň budú povinní vyplniť dotazník, prostredníctvom ktorého sa zisťuje cestovateľská anamnéza pacienta. Vzhľadom na závažnosť situácie a ochrany nášho zdravotníckeho personálu nebude možné pacienta ošetriť bez vyplnenia dotazníka a odmeranej teploty.

Pacienti, ktorí vstúpia do areálu nemocnice a majú podozrenie alebo príznaky koronavírusu, by mali bezodkladne volali na telefónne číslo 045/5201 159, následne ich bude personál inštruovať. V opačnom prípade môžu spôsobiť, že viacerí nemocniční pracovníci budú musieť absolvovať karanténu, čo zásadne môže ohroziť chod nemocnice.

Informovať bude videospot

Pripravenosť  12 zdravotníckych zariadení je systémovo riadená predstavenstvom skupiny AGEL SK  a najmä medicínskym riaditeľom a vedúcimi lekármi východného a západného klastra. „Na dennej báze je riadená komunikácia  s jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami, analýza aktuálneho stavu, kontrola situácie v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach,“ informuje Martina Pavlíková, hovorkyňa nemocnice.

Aktívne vyhľadávanie pacientov

Prioritou je podľa nej aj aktívne vyhľadávanie pacientov s možným podozrením na infekčné ochorenia, v jednotlivých nemocniciach boli zriadené izolačné miestnosti, na LCD monitoroch v nemocniciach  bol nasadený informačný videospot pre pacientov o základných preventívnych opatreniach ku koronavírusu.

„Zároveň intenzívne chránime personál našich zdravotníckych zariadení, všetci boli poučení o preventívnych opatreniach a ochrane zdravia.  Personál našich ZZ má preventívny zákaz zúčastňovať sa na poradách, zhromaždeniach a zasadnutiach väčšieho rozsahu aj v rámci svojich pracovísk, denne sa kontroluje stav  a nakladanie s osobnými ochrannými pomôckami a dezinfekciou. Samozrejmosťou je zvýšenie frekvencie dezinfikovania plôch a priestorov našich pracovísk,“ dodala Pavlíková.

Celkový stav zásob, ako aj aktuálny stav na jednotlivých pracoviskách je priebežne kontrolovaný, sleduje sa racionálne nakladanie s týmito pomôckami. Vďaka tomu, že spoločnosť AGEL má rozsiahlu sieť zdravotníckych zariadení, tieto si v prípade potreby vedia operatívne riešiť vzájomnú pomoc.