V súvislosti s nárastom infekčných chorôb, na čo nadväzuje aj nárast rozsahu dispenzárnej starostlivosti o pacientov v uvedenom odbore, rozhodlo vedenie Nemocnice Zvolen a. s., člen skupiny Agel, o rozšírení ordinačných hodín infektologickej ambulancie.

Samostatná infektologická ambulancia poskytuje odbornú starostlivosť  pacientom s infekčnými ochoreniami, ale aj pacientom s inou základnou chorobou komplikovanou infekčným ochorením, alebo podozrením na toto ochorenie.

Od januára 2019 je zabezpečená prevádzka ambulancie tak, aby bola pacientom k dispozícii denne, počas všetkých pracovných dní v týždni. V pondelok v nej ordinuje Iveta Tuhárska a v ostatné pracovné dni pracuje ambulancia pod odborným vedením Ladislava Lužinského, ktorý v minulosti pôsobil ako primár Oddelenia infektológie v Banskej Bystrici.

„Odbornou náplňou infektologickej ambulancie je diagnostika a liečba infekčných ochorení, vrátane dispenzarizácie. Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre akútne stavy a diferenciálnu diagnostiku, najmä pre infekcie atypické (mykoplazmové, chlamýdiové), herpetické (ovčie kiahne, pásový opar, infekčná mononukleóza), lymská borelióza, parazitárne, zoonózy (nákaza prenosná zo zvierat na človeka – kampylobakterióza, yersinióza, toxoplazmóza, echinokokóza, toxokaróza, trichinelóza, giardióza atď.), infekcie kože a mäkkých tkanív (eryzipel, flegmóna), zažívacieho traktu (vírusové, bakteriálne) a infekcie v ORL oblasti, zabezpečujeme diagnostiku hepatitídy B a C a poskytujeme očkovanie proti besnote, “ hovorí Ladislav Lužinský, odborný lekár – infektológ. K vyšetreniu v infektologickej ambulancii je vhodné objednať sa telefonicky na čísle 045 5201 515.