Nemocnica Zvolen,člen skupiny Agel, pokračuje v investíciách do obnovy prístrojového vybavenia. V týchto dňoch zakúpila a prevzala desať infúznych púmp a dvadsať injekčných dávkovačov. Výška nákupu je v celkovej hodnote takmer 30-tisíc eur.

S cieľom podporiť zvyšovanie štandardu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti obstarala zvolenská nemocnica nové infúzne pumpy a injekčné dávkovače, ktoré rozdelila na jednotlivé oddelenia, kde pomôžu pri diagnostike ochorení a ich liečbe. Nové prístroje má JIS interného oddelenia, geriatrické oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, algeziologická ambulancia a interné oddelenie.

„Infúzne pumpy a injekčné dávkovače dnes tvoria štandardné prístrojové vybavenie moderných zdravotníckych pracovísk,“ hovorí Ján Belanský, riaditeľ zvolenskej nemocnice a pokračuje „v praxi ich využívame na liečebný alebo diagnostický účel. Presnosť dávkovania lieku alebo kontrastnej látky je mimoriadne dôležitá. Toto kritérium spoľahlivo spĺňajú infúzne pumpy a injekčné dávkovače tým, že zabezpečujú plynulú a rovnomernú aplikáciu infúzie, resp. terapie.“

Infúzne pumpy regulujú množstvo tekutín, liekov alebo výživy, ktoré sa podávajú do obehového systému pacienta. Ich úlohou je spoľahlivé a kontinuálne dávkovanie infúzie a podávanie liekov, v presne určenom množstve, počas 24-hodín.