V Nemocnici Zvolen vyšetria zdravotníci prítomnosť protilátok ochorenia COVID-19 v krvi aj samoplatcom. Svoj záujem o vyšetrenie je nutné nahlásiť na telefónne číslo 045/5201 111 a samoplatca zaplatí za vyšetrenie 19 € priamo v pokladni nemocnice.

Sérologické vyšetrenie na základe prítomnosti protilátok IgM a IgG špecifických pre 2019-nCoV ukáže, či sa testovaný v minulosti s vírusom stretol, prípadne je ním aktuálne infikovaný, hoci  nemusí mať žiadne príznaky. ,,Vyšetrenie sa realizuje priamo z krvi a  jeho senzitivita u osôb so symptómami je v priemere 90 %. Metóda RT PCR a vyšetrenie protilátok  sa používajú synergicky, aby sa vzájomne dopĺňali, zlepšovali účinnosť diagnostiky a monitorovali postupnosť rozvoja choroby,“ vysvetľuje riaditeľka Nemocnice Zvolen Ľudmila Veselá.

Odbery vo zvolenskej nemocnici sa realizujú denne v priestoroch pľúcnej ambulancie, a to  v ranných hodinách od 7.00 hod. do 8.00 hod. Na odbery je potrebné sa vopred objednať. Toto vyšetrenie poskytuje zvolenská nemocnica aj pre indikovaných pacientov pred operáciou alebo z iných zdravotných dôvodov, vtedy vyšetrenie uhradí zdravotná poisťovňa.

Ochorenie COVID-19 je možné prekonať a pritom o tom ani nevedieť. Ide o takzvaný bezpríznakový priebeh ochorenia. Stanovenie protilátok je vhodné na zistenie percenta populácie, ktoré s vírusom prišlo do kontaktu. Test môže potenciálne naznačovať či osoba už bola infikovaná a či sa u nej vytvorila imunitná odpoveď voči danému vírusu.