Nemocnica AGEL Zvolen od 11. septembra otvorila novú ambulanciu, ktorá sa bude špecializovať na liečbu hernie, teda pruhu. Iniciátorom otvorenia špecializovanej ambulancie je primár chirurgického oddelenia Dalibor Panuška, ktorý má mimoriadne skúsenosti v liečbe hernií. Ambulancia bude k dispozícii dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách.

Herniu pozná mnoho pacientov skôr pod pojmom pruh alebo brušná prietrž.

Nepríjemné i nebezpečné

Ide o pomerne časté ochorenie vyskytujúce sa u novorodencov, dospelých i seniorov bez ohľadu na pohlavie. Príčinou je oslabená brušná stena, cez ktorú sa vytlačí obsah brušnej dutiny, orgány či tkanivá a štruktúry. Riziko vzniká najmä z nebezpečného presunu orgánov z miesta prirodzeného uloženia.

Vzdelávanie po celý život

MUDr. Dalibor Panuška sa aj napriek tomu, že dlhodobo patrí k priekopníkom v oblasti laparoskopických operácií herní, neustále vzdeláva. Absolvoval mnoho certifikovaných kurzov a workshopov s touto tematikou na Slovensku, v Českej republike, Európe i USA. Okrem toho je členom Českej herniologickej spoločnosti, Európskej herniologickej spoločnosti či Spoločnosti laparoskopickej chirurgie v USA, kde je aj vo výbore pre Hernia-laparoskopickú chirurgiu.

„Vo Zvolene som už pre 25 rokmi vykonal prvú operáciu slabinového pruhu. Operáciu metódou IPOM sme zrealizovali pred deviatimi rokmi a dnes týmito technikami operujú prakticky všetci chirurgovia na našom pracovisku,“ približuje Panuška.

Otvorenie novej herniologickej ambulancie v Nemocnici AGEL Zvolen je ďalším krokom k poskytovaniu špecializovanej starostlivosti v tomto smere. „Herniologická ambulancia sa bude špecializovať na poskytovanie vysoko odbornej starostlivosti od diagnostiky cez liečbu a následné sledovanie až po operácie. Budeme sa venovať pacientom s pruhmi všetkých typov. Vyhľadať nás môžu všetci s herniou, najmä pacienti s komplikovanými prípadmi, veľkými herniami či recidívami,“ vysvetľuje primár.

Odporúčanie netreba

Herniologická ambulancia bude k dispozícii spočiatku dva dni v týždni – v pondelok a stredu. Pacienti na vyšetrenie nepotrebujú odporúčanie všeobecného lekára, je však potrebné vopred sa objednať v rámci chirurgickej ambulancie na konkrétny čas. Návšteva ambulancie nie je spoplatnená a lekári ošetria poistencov všetkých zdravotných poisťovní. „V herniologickej ambulancii budú ordinovať MUDr. Györi a MUDr. Badinka, ktorí absolvovali viacero hernia-workshopov a kurzov a majú plne osvojenú techniku všetkých operácií. Ja budem, samozrejme, ako mentor ambulancie k dispozícii pre potreby akýchkoľvek konzultácií,“ uzatvára Dalibor Panuška.

Herniologická ambulancia bude k dispozícii v pondelky a stredy od 12.30 h do 15.30 h v priestoroch všeobecnej chirurgickej ambulancie, ktorú pacienti nájdu v detskom pavilóne Nemocnice AGEL Zvolen na prízemí vľavo. Na vyšetrenie je potrebné vopred sa objednať osobne v ambulancii alebo na čísle 045/5201127.