ZVonline.sk, TS BBSK | 29.4.2020

Návrat do normálu bude pre kraj náročný, BBSK hovorí o miliónoch

Banskobystrický samosprávny kraj spracoval ako prvý na Slovensku komplexný materiál, ktorý hovorí o nevyhnutných ochranných prostriedkoch a nákladoch, ktoré sú s ich zabezpečením každý mesiac spojené. Potreba chrániť seniorov v zariadeniach sociálnych služieb či učiteľov v školách a škôlkach totiž s uvoľňovaním opatrení nezmizne.

Postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré na Slovensku platia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, prináša so sebou aj mnoho nezodpovedaných otázok. Už teraz je však jasné, že chrániť najohrozenejšie skupiny bude potrebné až dovtedy, kým nebude existovať účinný liek alebo vakcína proti ochoreniu COVID-19.

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý na Slovensku spracoval a predstavil komplexný materiál, ktorý obsahuje nielen nápočet potrebných ochranných prostriedkov pre zariadenia sociálnych služieb, školy a školské zariadenia, ale tiež finančné vyjadrenie nákladov, ktoré sú s takouto ochranou spojené.

Závery analýzy Úradu BBSK prezentoval na online tlačovej konferencii v utorok 28. apríla vicežupan Ondrej Lunter.

„Do konca tohto roka hovoríme o celkových sumách viac ako 2,5 milióna eur bez DPH v prípade zariadení sociálnych služieb a viac ako 5,5 miliónov eur bez DPH v prípade škôl, škôlok a školských zariadení na území Banskobystrického samosprávneho kraja. Do analýzy sme zahrnuli všetky zariadenia na území kraja, bez ohľadu na ich zriaďovateľa. Dnes tak máme predstavu, koľko a aké materiálne zabezpečenie budeme u nás potrebovať. Považujem za kľúčové, aby takúto predstavu mali všetky zložky štátnej aj verejnej správy a začalo sa konať,“ povedal Ondrej Lunter.

Kým doposiaľ sa mnohé rozhodnutia robili v režime krízového manažmentu, teraz je podľa Luntera čas na systémové kroky a včasné zadefinovanie požiadaviek. Rozprúdiť chce diskusiu nielen medzi krajmi, obcami a mestami, ale aj na štátnej úrovni.

„Mnohé opatrenia sa prijímali rýchlo, na kolene, v núdzovom režime. Zároveň vieme, kde máme najväčšie problémy, kde nám hrozia úmrtia, ktorí ľudia sú najviac ohrození. Rovnako vieme, že ak chceme otvoriť na jeseň školy, potrebujeme mať jasný plán, pokyny a materiálne zabezpečenie, ktoré nie je možné riešiť ad hoc nákupmi a neorganizovane. Ak sa zbadáme 15. augusta, znovu sa dostaneme do nekontrolovateľného neriadeného chaosu,“ povedal Ondrej Lunter.

Samosprávy to samé nezvládnu

V zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja je celkovo 30 pobytových zariadení sociálnych služieb, v ktorých je v priamom kontakte s klientmi 846 zamestnancov.

Mesačné náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov a dezinfekcií pre tieto zariadenia sú takmer 149-tisíc eur. V prípade, ak bude personál namiesto rúšok používať respirátory, mesačné náklady narastú na viac ako 165-tisíc eur.

„Priemerné náklady na ochranné prostriedky pre jedného zamestnanca v zariadení sociálnych služieb sú 175 až 195 eur mesačne. Pre malé obce, ktorých rozpočty sú už teraz napnuté, to môže každý mesiac znamenať zvýšenie výdavkov v rádovo tisícoch,“ vysvetľuje Ondrej Lunter.

Podobná matematika platí aj v prípade škôl, škôlok, internátov, centier voľného času či reedukačných zariadení, na ktoré sa Banskobystrický samosprávny kraj rovnako detailne pozrel vo svojej analýze.

„Zatiaľ nepoznáme hygienické pravidlá pre obnovené vyučovanie, a privítali by sme ich sformulovanie kompetentnými centrálnymi orgánmi čo najskôr. Pokúsili sme sa však napočítať nároky na hygienickú ochranu škôl tak, aby ako predpokladáme, že by mohli vyzerať dlhodobé štandardy ochrany,“ uviedol k analýze Ondrej Lunter.

3 otázky pre novú vládu

Z analýzy, ktorú Úrad BBSK spracoval, vyplynuli tri najdôležitejšie otázky. S nimi sa župa obrátila tiež na novú vládu, krízový štáb a orgány hygieny:

  1. Ako budú definované dlhodobé hygienické a ochranné štandardy v domovoch sociálnych služieb, napríklad používanie rúšok alebo respirátorov? Aký typ rúšok a ako často meniť?
  2. Ako budú obrovské množstvá ochranných materiálov, ktoré spotrebujú orgány štátnej a verejnej moci, obstarávané? Bude ich obstarávanie a distribúcia centrálna, alebo sa bude postupovať ako doteraz: že stovky a tisícky subjektov budú obstarávať niekoľko druhov tých istých tovarov individuálne?
  3. Ako budú tieto enormné požiadavky na ochranné prostriedky financované? Je možné očakávať podporu štátneho rozpočtu, alebo budú obce, mestá, kraje a ich organizácie postavené pred voľbu zabezpečiť ochranu pred šírením koronavírusu na úkor základných funkcií verejných služieb a vzdelávania?