V stredu 24. júna 2020 sa z iniciatívy Referátu komunikácie a marketingu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zapojilo 19 pracovníkov do skrášľovania okolitého exteriéru tejto významnej slovenskej lesníckej inštitúcie.

Aj napriek problematickým uplynulým mesiacom, ktoré sa niesli v duchu mimoriadnej situácie z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19, zamestnanci verili, že s príchodom krajších a slnečnejších dní budú mať opäť možnosť stretnúť sa nielen pri bežných pracovných povinnostiach v kanceláriách, ale aj pri takýchto teambuildingových aktivitách, ktoré pozitívne vplývajú na celkovú klímu na pracovisku v rámci realizácie každodenných aktivít.

Zamestnanci, ktorí sa niekedy stretnú osobne iba výnimočne, mali pri zveľaďovaní okolia budovy Národného lesníckeho centra na ulici T. G. Masaryka možnosť vymeniť si názory nielen na odborné, ale aj bežné konverzačné témy. Popritom sa spoločne popasovali s vyššou trávou, burinou, náletmi a podrastami drevín a celkovou úpravou verejného priestranstva pred ich budovou. Vzhľadom k tomu, že ešte stále prebieha obdobie hniezdenia vtáctva, kládol sa veľký dôraz na opatrnosť pri úpravách kríkov a nižších porastov.

Záleží nám na tom, v akom prostredí žijeme a pracujeme. „Uvedomujeme si našu spoločenskú i environmentálnu zodpovednosť, ktorá je plne v súlade so zameraním i samotným poslaním našej organizácie“, skonštatoval Ján Lichý z Referátu komunikácie a marketingu NLC.  Sme veľmi radi, že sa tohtoročnej letnej brigádnickej aktivity zúčastnilo toľko našich zamestnancov – patrí im za to naše poďakovanie a rovnako tak aj generálnemu riaditeľovi Národného lesníckeho centra, ktorý umožnil svojim zamestnancom takto využiť ich pracovný deň,“ hovorí Ivana Šarinová z Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Národné lesnícke centrum verí, že budúci rok budú môcť v tejto tradícii pokračovať a dúfajú, že účasť bude ešte vyššia. Rovnako tak chcú motivovať aj obyvateľov (nielen) mesta Zvolen, aby sa v rámci upevňovania svojich dobrých susedských vzťahov rozhodli pre rovnako pozitívnu činnosť a zveľadili svoje okolie.