TS NLC (Veronika Jaloviarová), upravené | 23.10.2019

Národné lesnícke centrum zorganizovalo stretnutie viacerých generácií

Október ako mesiac úcty k starším – k našim otcom a mamám, k našim starým rodičom, prarodičom, nás pozýva venovať im čas a prejaviť poctu. Dôvodom na takéto stretnutia môžu byť i lesy a príroda, ktoré dokážu spojiť generácie dôchodcov, dospelých i malé deti.

Tak sa tomu stalo aj v piatok 18. októbra, kedy lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra pozvali deti z MŠ Ľ. Fullu, aby pre klientov Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb zo Záhonku vo Zvolene pripravili malý kultúrny program.

Spoločné stretnutie v domove dôchodcov sa nieslo najmä v duchu lesnej pedagogiky. A tak sa zabavili malí i veľkí a rovnako aj mladí i starí. Veď aktivity lesnej pedagogiky sú určené všetkým generáciám.

Mali by sme využívať poznatky a skúsenosti starších a deťom je potrebné vštepovať hodnoty ako úcta, rešpekt, pokora, hoci sa dnes veľmi nenosia a predsa sa dajú cítiť. Napríklad aj pri viac generačných stretnutiach, ktoré dokážu byť milé pokojné a vzájomne sa obohacujúce.

Podujatie Lesy spájajú generácie je organizované NLC – Ústavom lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen. Hlavným partnerom je Slovenská lesnícka komora a Zvolen – mesto lesníctva. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s DD a DSS zo Zvolena a deťmi z MŠ Ľ. Fullu zo Zvolena.