TS NLC (Ján Lichý), upravené | 30.6.2019

Národné lesnícke centrum rekonštruuje architektonicky hodnotnú budovu

V tomto čase začína Národné lesnícke centrum s komplexnou rekonštrukciou budovy na Sokolskej ulici. Rekonštrukcia sa realizuje v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý je financovaný prostredníctvom operačného programu Kvalita životného prostredia.

Projekt je zameraný na celkovú obnovu a modernizáciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra s cieľom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy, ktorý sa dosiahne realizovaním stavebno-technických opatrení, navrhnutých v energetickom audite a projektovej dokumentácii. Synergický efekt úspor energie sa dosiahne prostredníctvom zateplenia obvodového plášťa a komplexnou rekonštrukciou tepelno-technických zariadení vrátane hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a termostatizácie.

Zároveň budú riešené aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, napojenie na solárne kolektory, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby. Po realizácii opatrení bude objekt spĺňať požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov A1 ultranízko energetické budovy. Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 67 %, úspora potreby energie na vykurovanie je 69%. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu je 1 830 228 eur.

Budovu Národného lesníckeho centra s verejným cestným podjazdom na Sokolskej ulici postavila zvolenská firma staviteľa F. Nováka podľa projektu popredného slovenského architekta 20. storočia a zakladateľa architektonického školstva Emila Belluša v 30-tych minulého storočia. Pôvodne bola určená pre potreby Okresného úradu. V roku 1976 bola budova rozšírená o prístavbu, ktorej autorom bol rovnako významný architekt Vladimír Dedeček. Od roku 2006 v budove sídlia tri zo štyroch ústavov Národného lesníckeho centra.