Regionálna pobočka Úsmevu ako dar aj tento rok pozýva verejnosť na Najmilší koncert roka, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 26. apríla v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene o 16-tej hodine.

Najmilší koncert roka má dlhoročnú tradíciu, v Banskobystrickom kraji to bude už 18. ročník. Na koncerte vystúpia deti z detských domovov, krízových stredísk, rodín v ohrození a dostávajú tak možnosť na sebarealizáciu, priestor na prezentáciu svojho talentu, ako aj na budovanie vlastnej sebahodnoty.

Počas koncertu chcú organizátori oceniť aj deti, ktoré síce nevynikajú umeleckým talentom, ktorý vedia ukázať na pódiu, ale sú aj tak niečím výnimočné.

Koncertom bude sprevádzať známy slovenský herec Lukáš Latinák a návštevníci koncertu sa môžu tešiť napríklad na tanečné vystúpenie, ktoré scénicky zachytáva odchod detí z domova, opustenosť, nádej, priateľstvo, lásku či vlastný domov. Návštevníkov podujatia čakajú i viaceré vystúpenia, ktoré sú inšpirované rómskou kultúrou, zatancovať príde skupina Loli Ruža z o.z. Nádej deťom.

Úsmev ako dar napĺňa svoju víziu: „…aby každé dieťa malo rodinu.“  Zameriava sa na viaceré oblasti ako je napríklad pomoc rodinám v kríze, ktorým hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny do detského domov či sanáciu rodín, do ktorých by sa deti z detského domova mohli vrátiť. Úsmev ako dar sa zameriava i na koordináciu dobrovoľníkov, rôzne zážitkové a rozvojové aktivity, pobyty pre deti a mladých v detských domovoch, ohrozených a náhradných rodinách, pomoc mladým dospelým, ktorí už opustili brány detského domova a hľadajú si svoje miesto v spoločnosti, ale aj na pomoc náhradným rodinám. Pobočka pre Banskobystrický kraj sídli vo Zvolene, v Rimavskej Sobote a v Banskej Bystrici.

V prípade, že sa koncertu bude chcieť zúčastniť väčšia skupinka, je potrebné kontaktovať organizátorov, a to prostredníctvom mailovej adresy bystrica@usmev.sk.