Najlepšie fotografie zo súťaže Zelený objektív 2021 vystavuje od štvrtka Lesnícke a drevárske múzeum (LDM) vo Zvolene. Súťaž s témou lesy určenú žiakom základných škôl a študentom stredných škôl organizuje múzeum v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku už od roku 2001.

Ako uvádza kurátor výstavy Marek Vanga, aj pod ostatný ročník rovnako ako pod oba predchádzajúce sa výrazne podpísala pandémia nového koronavírusu. „Prejavilo sa to predovšetkým na počte súťažiacich a následne aj súťažných fotografií,“ konštatoval.

Na súťaži sa zúčastnilo 63 súťažiacich so 138 fotografiami. Dohromady 45 žiakov základných škôl prihlásilo 102 fotografií a 18 študentov stredných škôl poslalo 36 snímok. „Napriek uvedeným počtom sa však kvalita fotografií neznížila a z tohto uhla pohľadu možno 21. ročník porovnať s ročníkmi predchádzajúcimi,“ pripomenul Vanga.

Hodnotiaca komisia sa rozhodla oceniť sedem súťažiacich – okrem šiestich štandardných cien bola opäť udelená aj cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

Súťažný ročník 2021 bol podľa Vangu spätý aj so smutnou udalosťou. „Nečakane nás v októbri 2021 navždy opustil priateľ, spolupracovník a dlhoročný člen hodnotiacej komisie Jozef Fašanga. Stál pri našej súťaži od jej zrodu nielen ako porotca, ale aj ako lektor, konzultant a podporovateľ,“ pripomenul.

Výstava Zelený objektív 2021 potrvá v LDM do 22. mája.