Rok 2020 bude v Slovenskej národnej galérii venovaný  slovenskému výtvarnému umeniu dvadsiateho storočia. Návštevníci počas prednáškových večerov prejdu postupne jednotlivé desaťročia tohto výrazného storočia.

Úvodná prednáška cyklu „20~20 Slovenský príbeh umenia“ sa uskutoční už vo štvrtok, 30. januára od 18.00 hod, a predstavené bude naše umenie prelomu 19. a 20. storočia na pozadí dobových spoločensko-kultúrnych súvislostí.

Počiatky novodobých dejín našej výtvarnej kultúry totiž rozhodujúcou mierou ovplyvnili viaceré špecifické momenty, ktoré predznamenali jej budúcu podobu.

V strete tradícií stredoeurópskeho akademizmu, naturalizmu, impresionizmu/luminizmu a secesného symbolizmu  vznikali diela L. Mednyánszkeho, D. Skuteckého, Ľ. Csordáka, Ž. Duchajovej-Švehlovej a mnohých ďalších protagonistov umeleckého diania. Prednáškou bude sprevádzať Alexandra Homoľová, zástupkyňa generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie. Od roku 1999 je riaditeľkou Umeleckých zbierok a zástupkyňou generálnej riaditeľky SNG, zodpovedá za činnosti v súvislosti s nadobúdaním, odbornou správou, reštaurovaním a prezentáciou zbierkových fondov SNG. Zaoberá sa prevažne dejinami výtvarného umenia a kultúry so zameraním na koniec 19. a prvú polovicu 20. storočia.