Skutočne veľké predvianočné prekvapenie čakalo v stredu na obyvateľov Zvolena. Obrovský vianočný darček sa cez noc objavil pri fontáne na Námestí SNP, aby tak na jeden deň upútal pozornosť verejnosti na problematiku schizofrénie.

darcek schizofreniaNetradičná nádielka sa vo Zvolene a ostatných mestách objavila v rámci osvetovej kampane na podporu správnej liečby schizofrénie. Cieľom celej kampane, ktorá nesie názov „Som ako ty“ je destigmatizácia pacientov, snaha priblížiť ich svet čo najširšej verejnosti a informovať ich o možnostiach liečby schizofrénie. Kampaň má za úlohu ukázať, že ak sú pacienti správne liečení, sú to ľudia ako my a nie je dôvod báť sa či odsudzovať ich. Len na Slovensku je 54 000 chorých na schizofréniu.

„Dúfame, že sa v tomto predvianočnom zhone ľudia na chvíľku zastavia a zamyslia nad tým, že nie všetci majú to šťastie byť zdraví. Schizofréniou pritom môže ochorieť ktokoľvek z nás, a preto je dôležité nevyčleňovať pacientov zo spoločnosti. A dať im tak šancu na normálny život,“ uviedla za organizátorov Markéta Tomšů.

Dvojmetrové darčeky obsahujúce informácie o schizofrénii a poďakovanie pacientov sa objavili v 15 slovenských a českých mestách, v ktorých sa nachádzajú združenia, psychiatrické oddelenia nemocníc či iné zariadenia venujúce sa duševne chorým. „Schizofrénia je síce vážne a pomerne časté duševné ochorenie, ale v posledných rokoch vďaka účinnejšej liečbe chorí trávia menej času v nemocnici, rýchlejšie a v lepšom stave sa vracajú späť k svojim rodinám, do školy, do práce, medzi nás. V súčasnosti je reálny cieľ liečby nielen potlačenie prejavov ochorenia, ale aj dosiahnutie pôvodnej úrovne fungovania. Základným predpokladom je síce účinná liečba, avšak pri návrate do bežného života nenahraditeľnú úlohu zohráva nielen rodina a priatelia, spolužiaci, kolegovia, ale celá spoločnosť. Nádej na „plnohodnotný“ život duševne chorých tak vytvárame všetci, svojimi postojmi a správaním sa voči nim. Tak ako prijímame telesne postihnutých a prejavujeme súcit voči onkologickým pacientom, mali by sme byť schopní prijímať aj duševne chorých. V spoločnosti sú voči nim stále rozšírené rôzne predsudky a negatívne postoje, ktoré sú škodlivé, preto vítame aj túto iniciatívu, ktorá objektívne informuje, úprimne otvára tento problém a dúfam, že aj naše srdcia pre duševne chorých v tomto predvianočnom čase,“ uviedol primár psychiatrického oddelenia Všeobecnej nemocnice v Rimavskej Sobote Peter Korcsog.

Svoje prianie za pacientov vyslovila aj „Dida“ z Liptovského Mikuláša, ktorá sa úspešne lieči na schizofréniu už 8 rokov (pozn. celé meno a priezvisko neuvádzame kvôli zachovaniu anonymity zdroja): „Veľmi by som si priala, aby táto iniciatíva otvorila ľuďom oči. Chcela by som, aby sa nám ľahšie žilo bez toho, aby sme museli zatajovať, kto sme a hlavne akí sme. Držím sa hesla, že som sa nenarodila pre to, aby som bola normálna, ale aby som bola šťastná.“