Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú v termíne od štvrtka, 25. apríla do soboty 27. apríla v čase od 7.55 hod. do 18.00 hod, realizovať výlukové práce v úseku ŽST Zvolen os. st. – ŽST Sliač – ŽST Vlkanová.

V rámci výlukových prác sa zrealizuje výmena koľajníc, opravia sa koľajové lôžka koľaje a opraví sa železničné priecestie v km 1,475 (SP1134) a km 8,722 (SP1140). Počas výluky bude vykonané aj čistenie koľaje a výmena koľajníc. Práce budú realizované zamestnancami ŽSR.

Odrieknuté vlakové spojenia budú od štvrtka 25. do piatka 26. apríla v úseku Zvolen os. st. – Vlkanová a v sobotu, 27. apríla v úseku Zvolen os. st. – Sliač kúpele nahradené autobusovou dopravou.

ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.