Cyklus stretnutí s výtvarným umením na Zvolenskom zámku nekončí ani v roku 2015 a je opäť určený všetkým, ktorí by sa radi dozvedeli viac o výtvarnom umení.

zamok zvolen sngCyklus bude pokračovať v predstavovaní stálych expozícií na Zvolenskom zámku a vybraných diel zo zbierok SNG prostredníctvom výkladov i neformálnych diskusií. Slovo budú mať kurátori SNG, ale aj reštaurátori, historici a ďalší.

Už vo štvrtok 29. januára od 18.00 h vám Slovenská národná galéria vo Zvolenskom zámku prostredníctvom Kataríny Beňovej predstaví františkánskeho mailara Konráda Švestku a jeho činnosť pre rehoľu na Slovensku.

O živote františkánskeho mnícha, maliara, sochára a reštaurátora Konráda Švestku (Schvesztku, Schwestku; 1833, Kroměříž – 1907, Kremnica) nebolo známych veľa informácií. Bol členom žobravej rehole františkánov, jej prísnejšej, tzv. salvatoriánskej provincie, ktorá bola zrušená v roku 1900. Pracoval primárne pre rehoľu ako aj pre okolité dediny a mestá. Jeho tvorba mala enormný rozsah, zaráža počtom realizovaných diel, rozsahom realizácií ako aj druhovou rôznorodosťou siahajúcou od architektonického návrhu cez maliarske objednávky, vrátane tých nástropných, až po sochy a rezbárske práce či pamiatkovú ochranu. Vstupné na podujatie je vo výške 2,70 €.