Filmový festival Agrofilm 2016 bude na Technickej univerzite vo Zvolene, v Kongresovom centre ŠD Ľ. Štúra, prebiehať v dňoch 4. – 6. októbra 2016.

Agrofilm je festival filmov a videoprogramov s prioritnou tematikou poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Cieľom festivalu je oboznamovať verejnosť s najnovšími poznatkami v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, problematiky vidieka a života jeho obyvateľstva, ochrany prírodných zdrojov a zvyšovania kvality života ľudí. Budú sa premietať zaujímavé filmy zo Slovenska, Maďarska, Česka, Nemecka, Estónska, Srbska, Brazílie či Iránu. Celkovo sa premietne 44 filmov z 13 krajín.

agrofilm_2016_plagat_vstupOkrem premietania bude v stredu 5. októbra 2016 program festivalu obohatený o dve podujatia. Pred budovou Študentského doma Ľ. Štúra sa od 11:00 hod. do 13:00 hod. uskutoční Plodobranie – tradičné jesenné podujatie študentov Fakulty ekológie a environmentalistiky.

V ten istý deň sa o 17:00 hod. v Kongresovom centre bude premietať film Poľana, ktorý získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v americkom Los Angeles. Film o Biosférickej rezervácii Poľana bol vytvorený za účelom prezentácie tohto výnimočného regiónu pre domáce aj zahraničné publikum. Život udržateľný v súlade s prírodou, mystika tajomných zákutí či obrazy typických Hriňovských lazov očaria diváka svojou výnimočnosťou a podajú posolstvo o jedinečnosti tohto vrchárskeho kraja. Po premietaní bude nasledovať diskusia s riaditeľkou CHKO Poľana a zároveň absolventkou Fakulty ekológie a environmentalistiky Vladimírou Fabriciusovou.

Podujatie Agrofilm 2016 sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Program premietania a informácie o premietaných filmoch nájdete na webe TUZVO.