bbonline_cilekTechnická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky a Sokratov inštitút pozývajú na prednášku geológa a klimatológa RNDr. Václava Cílka, CSc., z Geologického ústavu Akadémie vied ČR na prednášku s témou Kolaps civilizácií.

Prednáška sa bude konať vo štvrtok 7. novembra 2013 o 14.00 na Technickej univerzite vo Zvolene v prednáškovej sále B8. Vstup je zdarma.