TS mesta Zvolen (Eva Ježovičová) | 26.7.2018

Na svete je nová publikácia o Pustom hrade

Mesto Zvolen vydáva novú knihu o Pustom hrade a Peťuši s najnovšími poznatkami z výskumov od autorov Ján Beljak, Noémi Beljak Pažinová, Michal Šimkovic.

Publikácia vznikla s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko a predstavená bude v piatok 27. 7. v rámci otvorenia Chaty na Dolnom hrade.

Na knihe pracoval kolektív autorov takmer pol roka. V publikácie zhrnuli výsledky z výskumu, ktorý na Pustom hrade vedie od roku 2009 archeológ Ján Beljak a na hrade Peťuša archeologička Noémi Beljak Pažinová. Michal Šimkovic sa hlbšie pozrel na architektúru stavieb.

„Publikácia sa komplexnejšie venuje histórii oboch hradov a analyzuje materiálnu kultúru, ktorá veľa napovie o živote na hrade,“ hovorí Noémi Beljak Pažinová, ktorá knihu zostavovala. Kniha obsahuje aj množstvo obrazových materiálov ako fotografie oboch hradov, nálezov, mapy, letecké snímky a mnohé iné.

„Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko podporuje rozvoj cestového ruchu v regióne. Práve Pustý hrad je jednou z hlavných dominánt, ktoré svojou históriou a atmosférou lákajú stále viac návštevníkov do regiónu. Preto sa tešíme, že vznikla takáto zaujímavá publikácia o Pustom hrade a zároveň sa obnovil aj infobod, ktorý tam doposiaľ turistom chýbal,“ zhrnul Jiří Pěč z OOCR Stredné Slovensko. Knihu spoločne pokrstia v piatok 10.00 na Chate na Dolnom hrade.

Fotogaléria