Prvé stredné školy v kraji prechádzajú modernizáciou. Dohromady dvanásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja zmodernizuje svoje učebne a budovy spolu za vyše 7 miliónov eur. Na prvých školách, vrátane Strednej odbornej školy technickej vo Zvolene, aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce.

Dvanásť stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sa dočká modernizácie a skvalitnenia odbornej výučby vďaka financiám z projektu IROP a spolufinancovaniu Úradu BBSK. Školy v kraji dohromady z eurofondovej výzvy získali 7,37 milióna eur, kraj prispeje v rámci 5 percentného spolufinancovania sumou 368 753 eur. Prvé školy, na ktorých sa renovácia priestorov či vybavenia učební už realizuje, sú Stredná odborná škola Želovce, Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa a Stredná odborná škola technická Zvolen.

Na Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene už zavŕšili prvú etapu projektu. Obnovené sú dve učebne, učebňa slaboprúdu a silnoprúdu a pribudla nová učebňa autodiagnostiky. Významnú časť modernizácie škola plánuje v ďalšej etape, konkrétne nové technické vybavenie školy. Postupne škola vytvorí pracoviská vybavené novými technológiami, kde sa budú môcť žiaci učiť pomocou simulácie rôznych chýb automobilov prostredníctvom softvéru.

O študentov strojárstva je na trhu enormný záujem a škola ich potrebuje prilákať. „Tento projekt bude mať na školu zásadný vplyv. Je to podobné, ako keď porovnávate súčasný automobil s tým spred 30 rokov. Všetkým je jasné, o koľko sme sa posunuli. V tom istom význame sme sa posunuli aj v tomto projekte,“ približuje zástupca riaditeľa školy Ľuboš Halaj. Celková výška oprávnených výdavkov schválená pre Strednú odbornú školu technickú Zvolen je 761 558 eur.