Zvolenský magistrát v snahe vyriešiť otázku parkovania na sídlisku Zvolen-Západ spúšťa projekt rezidentského parkovania. Aby mohol začať naozaj fungovať, majitelia vozidiel ich musia najskôr prihlásiť na mestskom úrade. Formulár, ktorým tak môžu urobiť, dostanú do schránok v najbližších dňoch.

parkovanie zapad„Počet parkovacích miest na Západe je objektívne nízky. Projektanti v minulosti nepočítali s tak masívnym nárastom automobilov a dnes máme vážny problém, ktorý musíme riešiť,“ hovorí zvolenská primátorka Lenka Balkovičová. Núkajú sa rôzne riešenia – od výstavby nových parkovacích miest cez vybudovanie parkovacieho domu až po systém rezidentského parkovania. V minuloročnej ankete sa pritom obyvatelia Západu jasne vyjadrili, že uprednostňujú posledný variant riešenia, mesto však nateraz neodmieta ani tie zvyšné.

Predpokladom konečného riešenia parkovania na Západe je získanie presných informácií o počte vozidiel, ktoré sa tu vyskytujú. K tomu má slúžiť formulár, ktorý mesto začne distribuovať od 1. apríla. Ide vlastne o žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty, obyvatelia sídliska si ju nájdu vo svojich schránkach, kam bude doručená spoločne s poplatkom za komunálny odpad. Dôležité je, aby formulár včas vyplnili a doručili na mestský úrad. Už od februára pritom existuje možnosť stiahnuť si ho z internetovej stránky mesta a doručiť ho na úrad prostredníctvom elektronickej pošty. Formulár je veľmi jednoduchý, jeho vyplnenie trvá len niekoľko málo minút.

„Predpokladáme, že vyplnené žiadosti sa nám vrátia najneskôr v polovici mája. Nasledovať bude ich spracovanie, aby sa neskôr mohlo pristúpiť k vydávaniu rezidentských kariet, ktoré budú oprávňovať majiteľov vozidiel k bezplatnému parkovaniu na sídlisku,“ informuje Dušan Gdovin z oddelenia životného prostredia a dopravy zvolenského magistrátu.

Pre mesto budú mať zistené výsledky veľký význam. Konečne bude známy objektívny počet automobilov a následne bude možné prijať ďalšie varianty riešenia. Napríklad spomínané doplnenie parkovacích plôch o nový parkovací dom či vybudovanie ďalších klasických parkovacích miest.  Informácie z formulárov môžu tiež veľmi výrazne pomôcť pri zodpovedaní otázky, v ktorej lokalite sídliska by prípadne mohli nové možnosti parkovania vzniknúť.