Fitnes v prírode prístupné širokej verejnosti vzniklo na sídlisku Západ v lokalite Lanice (oproti Gymnáziu Ľ. Štúra). Cieľom vybudovania fitnes v prírode bolo oživiť priestor budúceho mestského parku a vylákať ľudí do prírody.

i_2495549Zostava cvičiacich prvkov obsahuje 10 komponentov na precvičovanie rovnováhy a pre posilňovanie rôznych svalových skupín. Obsahuje – kladiny, skákadlá, hrazdy, šplhadlá. Zariadenia sú určené pre všetky vekové kategórie detí a dospelých, pri cvičení sa využíva váha vlastného tela, podľa vlastnej kondície si môže každý užívateľ zvoliť spôsob cvičenia a relaxu.

Celkové náklady projektu sú v objeme 11 533 Eur, z toho Nadácia Vaše zdravie poskytla financovanie vo výške 9 184 Eur a Mesto Zvolen spolufinancovalo projekt vo výške 2 349 Eur.

Nadácia Vaše zdravie pôsobí v regióne Zvolena už 14 rokov. Jej aktivity sú zamerané na podporu zdravého životného štýlu hlavne u detí a mládeže v regióne Zvolen. Jednou z prvých spoločných aktivít s mestom Zvolen bola realizácia 3D detského ihriska na Námestí SNP v roku 2013. Ihrisko je dnes permanentne využívané a ide o veľmi úspešný projekt. Na tento úspech sa nadácia rozhodla nadviazať ďalším projektom – Fitnes v prírode.

Nadácia Vaše zdravie financuje projekty z výberu 2% a z darov fyzických a právnických osôb. Cielom nadácie je zafinancovať prvotnú myšlienku a realizovať ju. Pokiaľ sa ukáže, že myšlienka bola správna a občania majú z tejto investície úžitok a radosť, je snaha motivovať mesto ako aj občanov a firmy v meste Zvolen na ďalší rozvoj, ale už s ich finančným zainteresovaním. Riaditeľom Nadácie je Ing. Erik Valovič a predsedkyňou Nadácie je Jana Prímusová.