ZVonline.sk | 10.7.2012

Na sídlisku Západ bude prerušená dodávka pitnej vody

Zvolenčania na sídlisku Západ budú odstavení od dodávok pitnej vody.

Občanom mesta Zvolen bude vo štvrtok 12. júla 2012 v čase od 8.00 do 16.00 hodiny prerušená dodávka pitnej vody. Ide o obyvateľov Zvolena žijúcich na sídlisku Tepličky – Západ v ulici Novozámocká od križovatky s Pražskou po križovatku s Ulicou Ľ. Štúra.

Dodávka vody bude z dôvodu opravy vodovodného potrubia. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené cisternou.

Mesto Zvolen vynaloží úsilie pri rekonštrukcii vodovodného potrubia tak, aby dodávka pitnej vody bola obnovená v čo najkratšom čase  a ďakuje za porozumenie.

Bližšie informácie na čísle tel.: Vodohospodársky dispečing