Spoločnosť VGP NV plánuje do roka vybudovať tri nové priemyselné haly s rozlohou 53 000 metrov štvorcových na prenájom v novom areáli VGP Park Zvolen.

Areál sa nachádza na severozápadnom okraji mesta Zvolen, kde rozšíri existujúcu obchodno-priemyselnú zónu s vybudovanou cestnou infraštruktúrou a s prístupom pre mestskú hromadnú dopravu. Do parku je prístup priamo z cesty prvej triedy I/66, ktorá sa v blízkosti pozemku spája s R1.

VGP NV sa stala vlastníkom pozemkov s veľkosťou cca 11 hektárov vo Zvolene, na ktorých vyrastie nový logisticko-priemyselný areál pod názvom VGP Park Zvolen. Spoločnosť VGP ohlásila zámer vybudovať priemyselný park v máji minulého roku.

VGP má dnes už všetky potrebné povolenia vrátane EIA (Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – Environmental Impact Assessment) a právoplatného územného rozhodnutia na výstavbu priemyselno-logistického areálu. Povoľovacie konania prebehli v spolupráci s mestom Zvolen, ktoré podľa spoločnosti uvítalo investičný zámer spoločnosti VGP.

Všetky nové haly bude VGP stavať v súlade s certifikátom BREEAM Very Good. Ide o globálny nezávislý systém posudzovania udržateľnosti budov a infraštruktúrnych projektov. „Zahŕňa nie len ekologické a rôzne úsporné aspekty, ale aj prístrešky pre bicykle, nabíjacie stanice pre elektromobily a prípravu pre solárne panely na streche hál. Na dôvažok, budú niektoré fasády pokryté zeleňou – brečtanom popínavým. Celkový vzhľad zatraktívňujú tiež dažďové jazierka, ktoré slúžia na zadržiavanie dažďovej vody v území,“ povedal Tomáš Bednár, country manager spoločnosti VGP na Slovensku.

„Začiatok stavebných prác je naplánovaný na koniec leta 2020. Prví nájomcovia sa môžu nasťahovať začiatkom roka 2021,“ dodala Naďa Kováčiková, obchodná riaditeľka VGP.

VGP pôsobí vo viacerých krajinách, kde vlastní logistické a polopriemyselné areály a stavby. Spoločnosť disponuje súborom vlastný alebo zverených developerských pozemkov s rozlohou 6,67 milióna m² a jej strategickým cieľom je budovanie obchodných parkov. Bola založená v Českej republike v roku 1998 ako rodinný developerský podnik. Samotná firma má približne 220 zamestnancov a vlastní a spravuje majetok v 12 krajinách Európy, a to priamo aj prostredníctvom spoločností VGP European Logistics a VGP European Logistics 2. Obe sú spoločnými podnikmi so spoločnosťou Allianz Real Estate. K decembru 2019 hrubá hodnota majetku skupiny VGP vrátane spoločných podnikov so 100 % účasťou predstavovala 2,77 milióna eur a čistá hodnota majetku (EPRA NAV) dosahovala výšku 741 miliónov eur.