TS BBSK (Lenka Štepáneková), upravené | 20.5.2020

Na rekonštrukciách ciest a budov župa šetriť nechce

Šetriť na dôležitých kapitálových výdavkoch Banskobystrický samosprávny kraj napriek koronakríze neplánuje. Za najdôležitejšie považuje dať ľuďom prácu, rozhýbať ekonomiku a naďalej plniť svoje úlohy, medzi ktoré patrí aj starostlivosť o zverený majetok.

Kľúčové investičné akcie, medzi ktoré patria rekonštrukcie ciest či budov, plánuje Banskobystrický samosprávny kraj uskutočniť aj napriek koronakríze. „Je nesmierne dôležité, aby sme dokázali pokračovať v rozbehnutých a naplánovaných investíciách, rekonštruovali naše cesty, budovy a dokázali spolufinancovať projekty z eurofondov. Bolo by veľmi nezodpovedné vyhovárať sa na krízu a nehľadať riešenia v prospech obyvateľov kraja a rozhýbania ekonomiky,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Hoci koronakríza so sebou priniesla priame náklady na zabezpečenie ochranných prostriedkov v sume viac ako 700-tisíc eur, či výpadok na daňových príjmoch odhadovaný až vo výške 32-miliónov eur, BBSK sa rozhodol pokračovať v nastúpenom trende rozvoja.

„Tento rok zrekonštruujeme rekordných viac ako štyristo kilometrov ciest, projektovo sa tiež pripravujeme na masívnu obnovu mostov, z ktorých je množstvo už v havarijnom stave. Naplánované máme investície do školských budov aj do zariadení sociálnych služieb, na ktoré sa nám z európskych zdrojov podarilo získať prostriedky rádovo v miliónoch eur,“ priblížil plány kraja Ján Lunter.

Financovanie kapitálových výdavkov navrhuje BBSK zabezpečiť z dlhodobého investičného úveru, o ktorom budú vo štvrtok 21. mája rozhodovať krajskí poslanci. Úver by mal byť vo výške 30 miliónov eur, s dobou splácania najmenej desať rokov. Peniaze z úveru budú prioritne určené výhradne na kapitálové investičné akcie.