Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR v pondelok, 4. júna vo večerných hodinách usmrtil problémového jedinca medveďa hnedého v extraviláne osady Iviny obce Dúbravy v okrese Detva.

Medveď oblasť pravidelne navštevoval, spôsoboval škody na majetku a predstavoval nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov. TASR o tom v utorok informovala Kristína Bocková, manažérka pre komunikáciu ŠOP v Banskej Bystrici.

„Údaje, ktoré tím o tomto jedincovi pozbieral, svedčia o jeho nezvratnej strate plachosti. Medveď bol pravdepodobne jedným z potomkov medvedice, ktorá bola v osade Iviny minulý rok obeťou pytliakov. Dvojročný samec pravidelne navštevoval záhrady a ovocné sady miestnych. Tím reagoval na opakované hlásenia o jeho výskyte a sťažnosti na spôsobené škody,“ konštatovala Bocková.

Zásahový tím sa v pondelok dostavil na miesto na základe hlásenia obyvateľov o výskyte problémového jedinca v záhrade. V súčinnosti so Správou Chránenej krajinnej oblasti Poľana preto pristúpil k usmrteniu jedinca v extraviláne. Odstránenie problémových jedincov medveďa hnedého z populácie považuje ŠOP SR za najkrajnejšie riešenie, až v prípade neúčinnosti využitia všetkých dostupných preventívnych opatrení.

Podľa Bockovej medveďa monitorovali, jeho správanie vyhodnotili ako reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí žijúcich a pohybujúcich sa v osade a v blízkych lokalitách. Pri stretnutí s človekom nejavil známky plachosti a vykazoval nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom. Všetky metódy plašenia boli u neho neúčinné.

Pozostatky medveďa spolu s ďalšou dokumentáciou ochranári odovzdali užívateľovi poľovného revíru, ktorým je štátny podnik Lesy SR. Ten sa vzdal nároku na telesné pozostatky.

Ako Bocková dodala, región Podpoľania je pre zvýšený výskyt medveďa hnedého intenzívne monitorovaný a zásahový tím robí všetky potrebné opatrenia pre bezpečnosť obyvateľov.