Zvolenskú Trojku, Základnú školu na Jilemnického ulici, od novembra minulého roku zdobí veľkoformátová nástenná maľba, tzv. mural. Je na nej silueta mesta Zvolen a jeho dominánt. 

To, že umenie má miesto nielen v interiéri ale aj vo verejnom priestore, už niekoľko týždňov názorne dokazuje nástenná maľba, tzv. mural, na fasáde Trojky, Základnej školy na ulici Petra Jilemnického 2 vo Zvolene. Mural je veľkoformátová nástenná maľba umiestnená na voľných plochách budov, mostov alebo múrov (nejedná sa o grafity). Vo svete je tento trend kultúrneho skrášlenia externého prostredia rozšírený a populárny. Napríklad v Krakove vedú prehliadky mesta aj k objektom s externými maľbami.

Podnetný nápad oživiť muralom prázdnu fasádu zvolenskej Trojky dostal jej bývalý žiak, neskôr učiteľ Marek Krajč.  Touto ideou sa nadchla aj riaditeľka školy Ľuboslava Bieliková. Poskytnutím dotácie na úhradu časti nákladov na vyhotovenie tohto diela pomohla primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová a projekt tak nabral reálne kontúry k realizácii.

Zabezpečiť umelca na tento typ maľby prináležalo banskobystrickej DORA Gallery. S vizuálnou ideou prišiel riaditeľ galérie, dizajnér a výtvarník Martin Molčan, ktorého oslovila titulná ilustrácia významného grafika Miroslava Cipára z knižky Bratislavské povesti od Márie Ďuríčkovej, rodáčky zo Zvolenskej Slatiny. Namiesto siluety Bratislavy však vytvoril siluetu mesta Zvolen a jeho dominánt.

Realizácia maľby začala 17. novembra a trvala štyri dni. Martin Molčan, spolu s profesionálnym umelcom Martinom Hríbom zo Street Art Academy, vytvorili originálne dielo, ktoré prirodzenou formou podporilo historickú identitu mesta, s odkazom na inšpiratívne osobnosti a s potenciálom rozvinúť kultúrne a estetické cítenie nielen detí navštevujúcich Trojku, ale aj všetkých obyvateľov mesta a návštevníkov regiónu.

Páči sa vám tento príbeh? Aj vy môžete motivovať k revitalizácii a oživeniu vonkajších priestorov ďalších škôl, či verejných budov v meste a zaradiť sa tak k moderným európskym mestám. Banskobystrická DORA Gallery prijíma aj ďalšie výzvy.