TS MsP Zvolen | 23.10.2015

Na bezpečný priebeh sviatkov bude dohliadať mestská polícia

policia cintorin dusickyMestská polícia vo Zvolene tak ako po minulé roky, aj tento rok posilní hliadky počas sviatkov všetkých svätých, kedy občania vo zvýšenom počte navštevujú cintoríny na Zlatom Potoku a v Môťovej.

Príslušníci MsP budú počas celého dňa a tiež v noci dohliadať na pokojný priebeh sviatkov, zabezpečovať verejný poriadok, koordinovať vodičov a dohliadať na bezpečnosť návštevníkov. „Pozornosť počas kontrol bude sústredená na predchádzanie protiprávnej činnosti akou je napr. krádež osobných vecí alebo odcudzenie dušičkových vencov z hrobov. Všetci, ktorí sa chystajú navštíviť cintorín, by mali dbať na zvýšenú opatrnosť na svoje osobné veci a dôsledne si pred odchodom z parkoviska uzamkli svoje motorové vozidlo,“ uviedol náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

V prípade, ak by došlo k situácii, ktorá si vyžaduje zásah polície môžu občania kontaktovať priamo policajtov na cintoríne alebo zavolať na tel. číslo 159.