Banskobystrickí colníci zaistili 101 litrov destilátu, pri ktorom muž nevedel preukázať pôvod a spôsob jeho nadobudnutia. Destilát ponúkal na predaj prostredníctvom inzerátu uverejneného na internete. Výška daňového úniku je 557,50 eur.

domaca alkohol palenka„Predám vysokokvalitnú domácu pálenku, pálenú v oficiálnej pestovateľskej pálenici. Jedná sa o slivovicu a hruškovicu, 5 až 30 rokov starú. Vhodná na spoločenské akcie. Cena dohodou podľa odobratého množstva…“ Prostredníctvom tohto inzerátu ponúkal občan v okolí Krupiny cez internet na predaj destilát, ktorý ako uviedol zdedil po starých rodičoch. Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici pritom podľa zákona č. 530/2011 Z.z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov nesmie byť predmetom ďalšieho predaja a ani uvádzania na trh a je určený výhradne na spotrebu pestovateľa a jeho domácnosti.

Na základe uverejneného inzerátu colníci kontaktovali predávajúceho a vykonali kontrolný nákup. Počas kontroly zistili, že fyzická osoba nevie žiadnym dokladom preukázať pôvod a spôsob nadobudnutia tovaru. Muž stále tvrdil, že ho získal v rámci dedičského konania. V zmysle zákona colníci predmetný destilát zabezpečili.

V roku 2014 bolo v banskobystrickom regióne odhalených až 9 podobných prípadov porušenia zákona, pričom bolo zaistených 85 litrov destilátu rôzneho druhu.

Za nelegálny predaj alkoholu alebo uvádzanie na trh hrozí predávajúcemu pokuta vo výške najmenej 332 eur. V prípade, ak fyzická osoba nebude vedieť preukázať spôsob a pôvod nadobudnutia destilátu, hrozí jej za tento priestupok pokuta vo výške najmenej 1 660 eur.