Zastávka MHDPrístrešky MHD vo Zvolene dostávajú novú podobu. Prvé z nich začalo mesto budovať tento rok, v pláne je zmodernizovanie ďalších pätnástich. Novinkou budú taktiež reklamné panely nainštalované na bočných stranách prístreškov.

Mestu sa doposiaľ podarilo zmodernizovať päť prístreškov – dva boli osadené na ulici Ľudovíta Štúra a tri zrekonštruované na Masarykovej ulici pri železničnej stanici. S osádzaním prístreškov MHD v tomto roku mesto ešte neskončilo. Jeden nový by mal byť postavený aj na autobusovej stanici pri výpravnej budove SAD. Do konca roka 2016 by malo vo Zvolene pribudnúť pätnásť nových prístreškov, ktoré budú môcť užívať cestujúci na Sekieri, Zlatom Potoku, Podborovej a v centrálnych mestských častiach.

Projekt modernizácie prístreškov sa mestu darí realizovať vďaka spolupráci so spoločnosťou euroAWK. Tá sa zmluvne zaviazala vybudovať na vlastné náklady a osadiť na príslušných autobusových zastávkach nové prístrešky a taktiež opraviť a zabezpečovať údržbu už postavených. Podľa zmluvy budú na prístreškoch nainštalované a prevádzkované reklamné zariadenia.

Nové prístrešky by mali priniesť komfort pre ľudí, ktorí cestujú linkami MHD a celkovo zlepšiť kultúru cestovania v meste. „Rozhodli sme sa takto dať do poriadku staré, a mnoho ráz i nefunkčné prístrešky MHD,  či skrášliť vzhľad mesta Zvolen. Mestský rozpočet nemá dostatok finančných zdrojov na všetky potrebné investičné aktivity, rozhodli sme sa preto uzavrieť túto, obojstranne výhodnú spoluprácu, za vopred jasne stanovených podmienok“, vyjadril sa primátor Zvolena, Miroslav Kusein.