Poradný orgán mestského zastupiteľstva a zároveň primátora začal oficiálne pracovať. Na prvom rokovaní si členovia mládežníckeho parlamentu zvolili predsedu, dvoch podpredsedov a tajomníka.

Mladí avizovali záujem zúčastňovať sa nielen rokovaní zastupiteľstva, ale aj odborných komisií, aby svojimi postrehmi čo najviac pomohli mestu k napredovaniu.

Na čele skúsený študent „z fachu“

Za predsedu bol zvolený Andrej Beňuš, absolvent Gymnázia Ľ. Štúra vo Zvolene a v súčasnosti študent Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici. Popri štúdiu pracuje v agentúre na rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v minulosti sa zúčastnil stáží na ministerstve zahraničných vecí, v Euro-atlantickom centre a v ďalších inštitúciách.

Ambície rozvoja pre mladých

„Teší ma dôvera, ktorú som získal medzi kolegami. Verím, že z tohto postu pomôžem rozvoju mesta a že ho zároveň spoločne urobíme zaujímavejším miestom pre uplatnenie sa mladých ľudí. Už na našom prvom stretnutí padlo množstvo dobrých nápadov. Budeme na nich pracovať tak, aby sme ich postupne pretavili do praxe,“ povedal na stretnutí novozvolený predseda. Podpredsedami mládežníckeho parlamentu sa stali Daniel Klešč a Dominik Martuš, za tajomníka bol zvolený Robert Uhrín.

Podpora zo strany mesta

„Som veľmi rád, že máme v našom meste takýchto šikovných a aktívnych mladých ľudí. Napriek svojmu mladému veku sú už mnohí z nich úspešní v oblastiach svojho pôsobenia – v IT sfére, podnikaní, vzdelávaní, ochrane prírody i v ďalších oblastiach. Je radosť vidieť energiu, s ktorou chcú pomôcť svojmu mestu. My sa zase budeme snažiť pomôcť im vo všetkom, čo budú potrebovať,“ uviedol primátor mesta Vladimír Maňka. Na stretnutí s mladými predstavil aktuálne rozpracované projekty a povzbudil ich, aby sa do nich neváhali zapojiť svojimi postrehmi, nápadmi či návrhmi riešení.

Spolupráca s odborom školstva

Hoci nápad založenia Mládežníckeho parlamentu vzišiel priamo od mladých Zvolenčanov, jeho postupné kreovanie by nebolo možné bez pomoci odboru školstva zvolenského magistrátu. Vedúca odboru, Zuzana Almáši Koreňová vyjadrila radosť, že týždne náročnej práce viedli k úspechu a zaželala členom množstvo tvorivých nápadov. „Hoci reálnu prácu preberáte dnešným dňom do svojich vlastných rúk vy, radi vám pomôžeme, kedykoľvek budete niečo potrebovať. Teším sa na všetky ďalšie vzájomné stretnutia, konzultácie a prehlbovanie spolupráce,“ dodala.

Zvolenský mládežnícky parlament má v súčasnosti 19 členov, postupne ich bude 25. Pôsobiť v ňom môžu mladí ľudia od 14 do 30 rokov.