V nedávnom rozhovore ste odpovedali na otázky týkajúce sa Vašej profesionálnej kariéry. Vo voľbách 10. marca kandidujete za stranu SaS s číslom 38. Prečo práve strana Sloboda a Solidarita ?

Strana Sloboda a Solidarita má programové ciele, ktoré sa vo veľkej miere zhodujú s mojimi hodnotami. Za jeden a pol roka dokázala v Národnej rade presadiť zákony, ktoré sa nepodarilo presadiť niekoľko volebných období, za posledné môžem spomenúť zrušenie priestupkovej imunity, ktorej zrušenie presadzovala referendom. Ministrom za stranu SaS sa vo vláde podarilo splniť niekoľko ekonomických opatrení a nebyť predčasných volieb, veľa ďalších by sa podarilo dokončiť. Celý zoznam úspechov strany SaS je na stránke SaS plní sľuby a drží slovo.

Niektorí občania Vám na sociálnych sieťach vyčítajú, že o ich dôveru bojujete len v predvolebnom čase poukazovaním na dlhodobé problémy mesta.

Neviem si osobne predstaviť, kedy je lepšie upozorniť na staré a neriešené neduhy, keď nie vo volebnom čase. Počas kampane každý oveľa intenzívnejšie vníma verejné veci a aktívne sa o ne zaujíma. To platí v prípade jednotlivých kandidátov, ale aj voličov.

Som zamestnaný a svoju prácu vykonávam naplno. Nie som verejný činiteľ zodpovedný za stav vecí. V Banskej Bystrici som investoval a bez ekonomického rozvoja nášho mesta strácam, tak ako každý iný investor a podnikateľ. A nie je žiadnym tajomstvom, že prioritou môjho politického programu je práve zlepšovanie podnikateľského prostredia.

Neskončí sa Váš záujem o problémy občanov mesta a Banskobystrického kraja po 10. marci?

Som Bystričan a to, že v našom kraji nemáme žiadneho veľkého investora a miera nezamestnanosti je viac ako 20 percent sa dotýka aj mňa a mojich blízkych.

Kandidujem v týchto voľbách za poslanca NR SR. Aj v prípade, že neuspejem, bude kvalita môjho života a úspešnosť mojich pracovných aktivít závisieť od rozvoja Banskej Bystrice.

Veríte, že sa prekrúžkujete do parlamentu? Máte číslo 38. Ako dokážete ovplyvniť ďalší vývoj?

Samozrejme, to by bol pre mňa veľký úspech, lenže k tomu , aby sa tak stalo, je potrebné si získať dôveru občanov a ešte dôležitejšie, aby títo občania prišli a volili. Súčasná anti-politická nálada medzi občanmi nepomôže nikomu. Či sa nám to páči alebo nie, politika sa týka všetkých a ignorovaním volieb nikto nič nezíska.

V prípade, že získam dostatočný počet preferenčných hlasov a budem zvolený, záleží ešte na tom, či naša strana bude členom vládnej koalície a bude sa podieľať na výkone správy štátu . Ak áno, je veľa možností cez návrhy zákonov pozitívne ovplyvniť život občanov. V strane SaS som tímlíder pre sektor Dopravy a na stránke Volebný program SaS je obsiahly popis našich plánov v prípade úspechu vo voľbách.

Samozrejme, a to nespomínam jediný, začatie budovania rýchlostnej cesty R2 smerom od Zvolena na východ je jednou z našich priorít, konkrétne úseky Zvolen-Pstruša a Pstruša Kriváň by sa mali začať budovať už v tomto roku. Tak sa napríklad aj Priemyselný park vo Vigľaši stane atraktívnejší a možnosti pre príchod nových investorov do nášho kraja sa ešte rozšíria.

Je reálne očakávať, že sa investor nájde?

Investor sa sám nenájde, nájsť a presvedčiť ho musíme my. Musí sa rozbehnúť spolupráca miestnej samosprávy alebo VÚC s vládnymi inštitúciami, agentúrou SARIO, miestnymi úspešnými podnikateľmi, súkromnými vlastníkmi pozemkov a developermi. Prezentácia mesta a VÚC cez rôzne formy PR v zahraničí musí prejsť podľa mňa veľkou reformou.

Pracujete na Ministerstve hospodárstva ako riaditeľ Odboru strategických investícií, aký je Váš názor na poskytovanie investičných stimulov zahraničným podnikateľom?

V prvom rade, a to je pravdepodobne zásluha médií, musím oponovať, že stimuly sú pre len zahraničných investorov. Zákon, ktorým sa riadi schvaľovanie investičných stimulov č. 561/2007 novelizovaný 1.8.2011 nijak nediskriminuje domácich investorov. Áno v zásade každý investičný stimul deformuje podnikateľské prostredie, avšak , kým budú podmienky platiť v celej Európe, zrušením stimulov v SR by sme poslali veľké firmy k naším susedom. Novelou účinnou od 1.8.2011 sa kritéria poskytovania investičnej pomoci značne priblížili možnostiam aj malých a stredných podnikateľov. Čo sa týka posledného obdobia, vláda Slovenskej republiky schvaľuje už len daňovú úľavu a nie finančnú dotáciu. To znamená, že skôr ako si firma uplatní prvé úľavy na dani zo zisku, na odvodoch, dani zo mzdy zamestnancov a dani z nehnuteľností prinesie štátu obrovské príjmy do rozpočtu.

Samozrejme ideálne riešenie by bolo, a o tom som presvedčený, nemotivovať individuálnych investorov ale neustále pracovať na zlepšení podnikateľského prostredia pre všetkých. Strana SaS už presadila v rámci projektu SINGAPUR veľa opatrení a vo Volebnom programe ich má oveľa viac.

Prečo Vy a prečo teraz?

Podnikal som takmer 20 rokov, spoločnosť, ktorú som vlastnil som predal a kapitál investoval. Myslím si, že do politiky by mali vstupovať ľudia, ktorí niečo v živote dokázali a sú finančne zabezpečení. Len tak môžu byť v svojich rozhodnutiach nezávislí.

Prečo teraz? Myslím si, že po dvoch desaťročiach podnikania a skúseností mám spoločnosti čo ponúknuť a aj chuť pre ňu niečo urobiť. Tieto voľby ukážu, či o to voliči stoja. V komunálnych voľbách 2010 som získal 912 hlasov a aj preto si myslím, že mám dôvod k optimizmu. Som za to, aby ľudia poznali svojho poslanca a aby mali koho brať na zodpovednosť počas jeho funkčného obdobia, takže sa prikláňam k tomu, že krúžkovanie je tá najlepšia možnosť pre voliča vybrať si z tých viac ako 2500 kandidátov toho svojho.