Rok 2011 bol označený za rok dobrovoľníctva.

Zamestnanci Mesta Zvolen sa v novembri 2011 rozhodli  spustiť na Mestskom úrade projekt dobrovoľníctva.  Zámerom projektu je realizovať aktivity v prospech nášho mesta, okolia alebo komunity, urobiť niečo navyše, niečo čo nemusí, ale jednoducho chce. Myšlienku dobrovoľníctva podporilo aj vedenie mesta Zvolen.

Prvá aktivita, ktorú zamestnanci Mesta Zvolen realizovali, niesla názov „Čaj pre seniorov“. Pozvaní boli všetci seniori, ktorí sa v čase medzi sviatkami cítili osamelí a mali chuť sa porozprávať. Pre seniorom bolo 28. 12. 2011 v priestoroch Starej radnice pripravené malé posedenie pri káve, čaji a koláčiku.

V poradí druhou, ale určite nie poslednou, aktivitou bola „Kapustnica pre ľudí bez domova“. Dobrovoľníci navarili 50 litrov chutnej kapustnice v nedeľu 8. januára 2012. Večer potom kapustnicu s chlebom a koláčikmi rozniesli priamo ľuďom bez domova. V spolupráci s Mestskou políciou Zvolen takto navštívili viacero lokalít.

Informácie o pripravovaných dobrovoľníckych aktivitách zamestnancov Mesta Zvolen v roku 2012 budú uverejňované.