V utorok 14. a v stredu 15. mája navštívi bývalý predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda s bývalým podpredsedom NR SR Milanom Hortom spolu tri školy v mestách Zvolen a Banská Bystrica. Na školách budú so žiakmi diskutovať o Európskej únii, výzvach, ktorým čelí a venovať sa budú aj jej budúcnosti.

Tieto návštevy a besedy sú súčasťou cyklu prednášok a diskusií so študentmi stredných škôl, ktoré organizuje občianske združenie Inštitút pre politiku a reformy v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera v Bratislave, pri príležitosti tohtoročného 15. výročia vstupu SR do EÚ a NATO, s cieľom zvýšiť informovanosť mladých ľudí o Európskej únii.

V rámci tohto občiansko-vzdelávacieho projektu chcú študentom pripomenúť nielen 15. výročie vstupu do EÚ, ale zároveň i vytvoriť dialóg a aj sa zamyslieť nad tým, čo nám EÚ dala, v čom sme sa naopak sklamali, čo nám ešte Európa môže ponúknuť a čím môže Slovensko prispieť v debate o budúcnosti EÚ. Taktiež chcú študentom vytvoriť priestor pre výmenu názorov na tažiskové aktuálne témy, posilňovať demokratické postoje a schopnosť študentov kriticky posudzovať celospoločenské dianie.

Počas utorka, 14. mája sa besedy uskutočnia na školách v Banskej Bystrici. Konkrétne budú prebiehať na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša a Gymnáziu Andreja Sládkoviča. V stredu, 15. mája budú môcť s Mikulášom Dzurindom a Milan Hortom diskutovať aj študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej. Diskusia vo Zvolene začne o 11-tej hodine.