TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) | 4.7.2018

Metská polícia kontrolovala taxislužby

V piatok 29. júna v čase od 20-tej hodiny prebehla na území mesta Zvolen rozsiahla kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v oblasti výkonu taxislužieb.

Mestskí policajti v súčinnosti s pracovníkmi Slovenskej obchodnej inšpekcie BB, Inšpektorátu práce BB a príslušníkmi Okresného dopravného inšpektorátu zo Zvolena vykonali inšpekciu na stanovištiach taxi, kde kompetentní kontrolovali prevádzkovateľov osobnej dopravy pred hotelom Poľana, ako aj na parkovisku pri OD Lidl na Masarykovej ulici.

Celkovo boli odkontrolovaní siedmi prevádzkovatelia taxislužieb, pričom v jednom prípade bolo zistené porušenie zákona. Kontrolovali sa napríklad náležité zmluvy, koncesie na prevádzkovanie, preukaz vodiča taxislužby, zákonné označenie vozidiel a ďalšie zákonom stanovené podmienky, ktoré musí prevádzkovateľ osobnej dopravy spĺňať.

Mestská polícia sa bude aj v budúcnosti v rámci spolupráce s príslušnými orgánmi spolupodieľať na kontrolách plnenia povinností výkonu taxislužieb na území mesta Zvolen.