Mestská polícia sa od prvotnej informácie zo stredy 19. septembra v súvislosti s výskytom hada na sídlisku Sekier zameriavala na zistenie jeho pohybu.

V utorok 23. októbra sa podarilo na základe oznámenia od občana, cca 110 cm užovku, úspešne odchytiť na ulici generála Asmolova. Pravdepodobne sa jednalo o hada, na ktorého pred časom upozornili so strachom obyvatelia sídliska. 

Z dôvodu bezpečnosti detí, ako aj obyvateľov sídliska, bol vykonaný okamžitý odchyt inšpektorom Vargom, ktorý sa niekoľkokrát podieľal pri zaistení a odchyte plazov. Po úspešnom odchyte bol spoľahlivo a bezpečne vypustený do voľnej prírody mimo obytnej zóny.