V utorok 26. apríla 2011 na treťom zasadnutí Mestského zastupiteľstva vo Zvolene bol primátorom mesta Miroslavom Kuseinom schválený návrh na vymenovanie náčelníka Mestskej polície vo Zvolene. Od 1. mája bude túto funkciu zastávať Jozef Szekan.

Výberová komisia menovaná primátorom mesta 23. marca 2011 na základe výsledkov výberového konania realizovaného v dvoch kolách vybrala z prihlásených uchádzačov na pozíciu náčelníka Mestskej polície Jozefa Szekana. Vybratý kandidát bol písomne pozvaný na zasadnutie Mestského zastupiteľstva a pred samotnou voľbou mu bola umožnená osobná prezentácia.

Jozef Szekan v minulosti pracoval ako mediačný pracovník, náčelník železničnej polície a dokonca aj ako masér. Na voľbu Mestského zastupiteľstva sa vyjadril slovami: „Pokiaľ ide o výberové konanie, tak svojim spôsobom ma oslovilo a bola to pre mňa výzva, nakoľko sa jedná o obdobné činnosti ako som vykonával v riadiacej funkcii u železničnej polície. Ťažko hovoriť o nejakých víziách, ale tie úlohy Mestskej polície sú jednoznačné, stanovené zákonom a to je priorita činnosti Mestskej polície. A dôležitá je jej súčinnosť s ostatnými zložkami.“