Po bratislavských mestských častiach záujem o projekt Mestské včely vedený Centrom environmentálnej a etickej výchovy Živica prejavilo aj mesto Zvolen.

Dlhodobý projekt Mestské včely rovnako ako po minulé roky plánuje realizovať inšpiratívne ukážkové plochy prírode blízkej údržby mestskej zelene.

„Mohlo by sa zdať, že na tomto mieste je zelene pre opeľovače dosť, avšak rapídny úbytok včiel a celkovo hmyzu sa nás dotýka celoplošne,“ hovorí Petra Ježeková, včelárka a manažérka projektu z CEEV Živica. Cieľom projektu je vytvárať priestor téme ochrany opeľovačov, popularizovať mestské včelárenie, ale najmä motivovať k vedomým zásahom v rámci údržby mestskej zelene. Projekt tak bude logicky dopĺňať adaptačné aktivity na zmenu klímy, do ktorých je mesto zapojené v rámci projektu Zelený Zvolen.Odbornú garanciu v oblasti výskumu na plochách zastreší Technická univerzita (TU) vo Zvolene.

„V rámci projektu ide o prvú rozsiahlejšiu a komplexnejšiu spoluprácu s univerzitou. Doterajšia spolupráca prebiehala na úrovni testovania mestského medu na imunoaktívne látky a výsadby mobilnej strešnej záhrady v rámci Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,” upresňuje Petra Ježeková.

V tomto prípade sa predpokladá, že výskum bude prebiehať dlhodobo a to nielen v oblasti výskytu hmyzu na mestských plochách ošetrovaných ohľaduplným, prírode blízkym spôsobom. Študenti TU sa okrem výskumných terénnych prác budú podieľať na dizajne a tvorbe informačných tabúľ, hmyzích hotelov a vzdelávacích exponátov, ku ktorým bude vytvorený aj tematický vzdelávací program pre základné školy.

„Realizovať sa bude aj rozbor medu, ktorý sa tentoraz zameria na citlivejšiu tému, a to obsah vybraných ťažkých kovov, ktoré neraz rezonujú v otázkach, či je med z mesta vhodný na jedenie. Študenti zároveň získajú cennú skúsenosť pri prepojení teórie s praxou,” dopĺňa Ježeková.

Oslovení preto budú včelári, ktorí osadili svoje úle do mestského prostredia, ale tiež mestské včelnice, na ktorých sa už niekoľko rokov realizuje zážitková výučba pre základné školy Poďte s nami do úľa, zameraná na ochranu opeľujúceho hmyzu.

Verejnosť sa tiež môže tešiť na praktickú publikáciu, ktorá prinesie výstupy z realizovaných plôch, výsledky výskumov či praktické tipy a rady nielen mestským samosprávam, ale aj záhradkárom a podporovateľom prírodných plôch a mestskej divočiny. Publikácia bude voľným pokračovaním úspešnej, voľne dostupnej príručky Prírode blízka údržba mestskej zelene, ktorá ako prvá na Slovensku spracovala túto tému pre potreby samospráv.

Projekt Mestské včely podporuje fond dm drogerie markt v Nadácií Pontis a nadácia Green Foundation.Viac informácií o projekte sa môžete dočítať na nasledujúcej webovej stránke.