S príchodom jarných dní mestská polícia intenzívne vykonáva kontroly zamerané na dodržiavanie povinností majiteľov psov. Kontroly sa realizujú v skorých ranných a tiež poobedňajších hodinách v častiach mesta Zlatý potok, Sekier, Západ – Tepličky, Podborová a v centrálnej mestskej zóne.

Počas rannej kontroly, ktorá sa konala v stredu 4. apríla bolo príslušníkmi mestskej polície skontrolovaných celkovo dvadsaťdeväť psíčkarov. Policajti sa zamerali hlavne na neoprávnený voľný pohyb psa, neodstraňovanie výkalov psa, nerešpektovanie zákazu vstupu so psom a preukázanie totožnosti psa známkou.

Mestská polícia upozorňuje držiteľov psov na dodržiavanie zákonných povinností, ktoré im ukladá zákon NR SRč. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 74/2003 o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen. Mestská polícia bude pravidelne vykonávať kontroly vo všetkých lokalitách mesta za účelom dosiahnutia disciplinovanosti majiteľov psov pri dodržiavaní právnych predpisov.

Pri úspešnom riešení problematiky nezodpovedných psíčkarov môžu pomôcť aj samotní občania a to tým, že neodkladne zavolajú na telefónne číslo 159 v prípade, že spozorujú protiprávne konanie zo strany majiteľa psa.