TS MsP Zvolen - upravené | 7.5.2016

Mestská polícia zaistila injekčné striekačky v Sekierskej doline

striekackyEšte v minulú sobotu 30. apríla zaistili príslušníci Mestskej polície vo Zvolene injekčné striekačky v Sekierskej doline.

V sobotu 30. apríla v poobedňajších hodinách v blízkosti areálu strelnice v Sekierskej doline vo Zvolene na základe telefonického oznámenia, vykonala hliadka Mestskej polície ohliadku miesta, kde bolo zistené že, na strome visí hnedé vrecko s injekčnými striekačkami a inými pomôckami pre ľudí užívajúcich omamné a psychotropné látky. Vrecko aj s obsahom bolo mestskou políciou zaistené a do príchodu vyšetrovateľov zabezpečené. Prípad vyšetrujú orgány činné v trestnom konaní.

„Mestská polícia žiada občanov o spoluprácu, aby pri zistení akýchkoľvek podobných prípadov či porušení zákona, vec neodkladne ohlásili na útvar mestskej polície vo Zvolene na t. č.159,“ uvádza v stanovisku náčelník MsP vo Zvolene Juraj Chabada.

Fotogaléria